Gustavsen Rolf

ROLF GUSTAVSSON ORDSTYRER OCH FÖRELÄSARE MED STOR EU-KUNSKAP

Rolf Gustavsson är journalist, författare och föreläsaren. Under åtskilliga år var Rolf kolumnist och korrespondent för Svenska Dagbladet bland annat i Bryssel.
Rolf Gustavsson intar en särställning i svensk Europajournalistik då han varit Brysselkorrespondent och EU-kännare sedan 1980-talet. Han har bland annat gett ut skriften EG – integration och suveränitet.

Relateret ordstyrer: Lene Johansen

2011 tilldelades Rolf Gustavsson Publicistklubbens stora pris med lyder: ”Kunnig, envis och en aning sardonisk guidar han oss i Europa. Den vimsiga politiken, de kryptiska fördragen och den blytunga historien – allt blir begripligt och intressant i Gustavssons sällskap.” 1989 tilldelades han Sydsvenskas Europapris och 2007 Söderbergska Journalistpriset. Rolf Gustavsson har också skrivit flera böcker.