Forældreopdragelse – Foredragsholdere

Forældrenes rolle som opdragere af deres børn bliver sat under lup, når de tre bestyrelser inviterer til fælles forældreaften og foredrag i skolens fællesrum mandag aften.

Til formålet har de inviteret to foredragsholdere, som vil fortælle om børn, forældre og de voksnes ansvar under den provokerende overskrift: ”Hvem bestemmer hjemme hos jer?”

De to foredragsholdere er til daglig ansat indenfor skole- og døgninstitutionsområdet og vil berøre mange relevante emner i løbet af aftenen.

Den massive fokus på forældrerollen er højaktuel - og nu får man måske chancen for at blive lidt klogere på opgaven, ligesom man i foredraget kan høre om andres erfaringer og blive bekræftet eller måske afkræftet i nogle af de spørgsmål, man går rundt med derhjemme.

- Overskriften på foredraget er måske sat op som en provokation, men den dækker også over mange af de spørgsmål, som forældrene i dag går og tumler med i forbindelse med det ansvar, de har for deres børns opdragelse, fortæller den konstituerede skoleleder.

Forældre og alle andre interesserede er velkomne til at møde op til en utvivlsomt interessant foredragsaften på skolen mandag.